Eind mei start de verkoop van ons project “Vechts Wonen” met 8 woningen aan de Vecht in Maarssen-dorp en de website is inmiddels online!

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan alle tekeningen en impressies, die straks via de site te vinden zijn.

website

Op de plek waar tot voor kort nog autobedrijf Stam gevestigd was, wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een bijzonder woonprogramma. De huidige bebouwing en functie passen niet goed meer in het straatbeeld en zal plaats maken voor een aantal woningen.
In goed overleg met de gemeente Stichtse Vecht en de Vechtplassen commissie wordt een plan ontwikkeld welke past in de omgeving en aansluit op de ligging aan de Vecht. Door het voormalige gebruik als autogarage en pompstation, zullen wij eerst een bodemsanering uitvoeren om de grond geschikt te maken voor de nieuwe woonfunctie.

 

Project

inschrijven