DAO Projectontwikkeling heeft, op uitnodiging van het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Düsseldorf, deelgenomen aan een bijeenkomst tussen Duitse en Nederlandse organisaties.

In april 2012 organiseerde het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Düsseldorf meerdere bijeenkomsten, de zogenaamde ‘Maand van de Nederlandse Architectuur’. Doel van de bijeenkomsten was het promoten van de Nederlandse kennis en conceptuele denkkracht in Duitsland. Zowel in Duitsland als in Nederland is herbestemming en leegstand een belangrijke opgave voor de toekomst. Daarom is Architectuur Lokaal gevraagd om volgens De Olifantenkooimethode jonge ontwerpers en ontwikkelaars uit beide landen met elkaar in gesprek te brengen rond het thema: hergebruik van bestaande gebouwen. Tijdens deze Elefantenkäfig zijn vier stellingen geformuleerd die op de conferentie ‘Bauen im Bestand’ op 24 april door een afgezant van de Olifantenkooi mee werden genomen in de paneldiscussie.

Statement van de groep waarin DAO deelnam:

Het leegstandsprobleem is geen probleem op het gebied van ontwerp of ontwikkelaars. Het is een procedureel probleem veroorzaakt door het onvermogen van de verschillende partijen om het collectieve belang te vinden.

Zie verder de berichtgeving van Architectuur Lokaal:

http://arch-lokaal.nl/verslag-der-elefantenkafig/