Op de plek waar tot voor kort nog autobedrijf Stam gevestigd was, wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een bijzonder woonprogramma. De huidige bebouwing en functie passen niet goed meer in het straatbeeld en zal plaats maken voor een aantal woningen.
In goed overleg met de gemeente Stichtse Vecht en de Vechtplassen commissie wordt een plan ontwikkeld welke past in de omgeving en aansluit op de ligging aan de Vecht. Door het voormalige gebruik als autogarage en pompstation, zullen wij eerst een bodemsanering uitvoeren om de grond geschikt te maken voor de nieuwe woonfunctie.

Vecht
Alle woningen zullen direct aan de Vecht gelegen zijn, waardoor uitzicht en privacy optimaal zijn. Ook het aanleggen van een boot is daar mogelijk.

Project

inschrijven