Zou er dan tóch een enigszins stabielere periode aankomen?

Einde periode van forse prijsdalingen in zicht :: Woningmarktcijfers.nl.

Wel enige kanttekening bij deze cijfers. Dat de gemiddelde woningprijs al 9 maanden redelijk stabiel op € 215.000 ligt hoeft nog geen stabiele woningprijs te betekenen. Het zegt alleen dat er in die periode gemiddeld € 215.000 voor een woning betaald is.

Voorbeeld, hypothetisch:

Als er in een periode ineens naar verhouding heel erg veel starterswoningen verkocht worden (door bijvoorbeeld een gunstigere financiering of subsidie), dan zal de gemiddelde koopprijs in die periode fors dalen. Terwijl er helemaal geen prijsdaling is geweest, zou in theorie zelfs een stijging kunnen zijn.

Het kan ook zijn dat er de afgelopen 9 maanden, ten opzichte van daarvoor weer wat meer duurdere woningen verkocht zijn waardoor (ondanks een daling bij veel woningen) de gemiddelde koopsom op peil bleef.

De hoogte van de gemiddeld gerealiseerde koopsom relateren aan de dalende of stijgende woningprijzen is dus best discutabel.